Ce fel de declarație semnată sau scrisă am nevoie de la un model pentru a deține o licență pentru fotografia respectivă?

Pentru a deține o licență pentru o fotografie de la un model, este necesar să obții o declarație semnată sau scrisă care să ateste că modelul este de acord cu folosirea imaginii într-un anumit scop. Această declarație este cunoscută și sub numele de „Model Release” și este un document legal care protejează atât fotograful, cât și utilizatorul final al imaginii.

Declarația trebuie să conțină următoarele informații:

1. Numele și adresa fotografului: Aceasta este informația de identificare a persoanei care deține drepturile de autor asupra fotografiei.

2. Numele și adresa modelului: Informația de identificare a persoanei care apare în fotografie.

3. Descrierea fotografiei: O scurtă descriere a subiectului și a contextului în care va fi utilizată fotografia. De exemplu, dacă fotografia va fi utilizată în scopuri comerciale, este important să specifici acest lucru.

4. Scopul utilizării fotografiei: Trebuie să explici clar cum va fi folosită fotografia și în ce context. De exemplu, dacă va fi utilizată într-o campanie publicitară sau într-un material de marketing.

5. Durata utilizării: Specifică cât timp vei folosi fotografia în scopul menționat. Poți specifica o perioadă limitată de timp sau poți solicita dreptul de a utiliza fotografia pe termen nelimitat.

6. Compensație: Dacă există o plată sau o compensație pentru model în schimbul utilizării fotografiei, acest aspect trebuie menționat în declarație. Dacă nu există nicio plată, este important să menționezi că utilizarea este gratuită.

7. Exonerare de răspundere: În declarație trebuie să existe o clauză care exonerează fotograful și utilizatorul final de orice responsabilitate legată de utilizarea fotografiilor. Aceasta include protecția împotriva oricăror acțiuni legale sau cereri de despăgubire din partea modelului sau a oricărei alte părți implicate.

8. Semnătură și dată: Atât fotograful, cât și modelul trebuie să semneze declarația, iar data semnării trebuie să fie specificată.

Un exemplu de declarație ar putea arăta astfel:

„`

DECLARAȚIE DE ELIBERARE A DREPTURILOR DE IMAGINE (MODEL RELEASE)

Subsemnatul/a [Numele fotografului], cu domiciliul în [Adresa fotografului], și [Numele modelului], cu domiciliul în [Adresa modelului], declar că sunt de acord cu utilizarea imaginilor mele în scopul menționat mai jos:

Descrierea fotografiei:

[Descrierea fotografiei]

Scopul utilizării:

[Scopul utilizării fotografiei]

Durata utilizării:

[Durata utilizării fotografiei]

Compensație:

[Suma plătită sau mențiunea că utilizarea este gratuită]

Exonerare de răspundere:

[Mențiunea exonerării de răspundere]

Data semnării: [Data semnării]

_____________________________ _____________________________

[Semnătura fotografului] [Semnătura modelului]

„`

Este important să menționăm că există situații în care nu este necesară o declarație semnată, cum ar fi în cazul fotografiilor de stradă sau de evenimente publice. Totuși, este întotdeauna recomandat să obții o declarație semnată pentru a evita eventualele probleme legale și pentru a-ți proteja drepturile de autor.

Curiozitate: Declarația semnată sau scrisă necesară pentru a deține o licență pentru o fotografie de la un model se bazează pe principiul dreptului la imagine, care protejează drepturile individului de a-și controla imaginea și de a decide cum și în ce context poate fi utilizată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *